Auto flota. Kompleksowa opieka nad flotą samochodową.


Analizy finansowe firm, posiadających floty samochodowe pokazują, że często koszty utrzymania auto floty są drugimi, co do wysokości i plasują się bezpośrednio po kosztach personalnych. W zależności od sposobu organizacji funkcjonowania floty, kultury eksploatacji pojazdów, modelu obsługi technicznej, wyboru dostawców usług, a także nadzoru i kontroli, rozbieżności w kosztach mogą być bardzo duże. Spotkaliśmy się nawet z przypadkiem blisko 10-krotnej różnicy kosztów eksploatacji, pomiędzy dwiema nieomal identycznymi flotami.

Inne statystyki mówią, że pomimo iż spośród wszystkich samochodów zarejestrowanych w Polsce, zaledwie 10% stanowią samochody flotowe, to ich kierowcy powodują aż 30% wypadków i kolizji drogowych. Stawia ich to w grupie wysokiego ryzyka. Nie jest jednak regułą, że wszystkie floty są szkodowe. Są także i takie, których użytkownicy zachowują się w sposób odpowiedzialny, a poziom szkodowości jest o wiele niższy od przeciętnej krajowej.

W oparciu o nasze 20-letnie doświadczenie w obsłudze flot, wypracowaliśmy wachlarz metod, procedur i sposobów organizowania funkcjonowania auto floty, zapewniających optymalizację wszystkich składników kosztów jej utrzymania, odpowiedzialną postawę i należytą dyscyplinę użytkowników samochodów, a co za tym idzie niską szkodowość i wysoką mobilność floty samochodowej.

Nie stosujemy pojęcia „zarządzanie flotą”, które według nas bywa nadużywane, wykorzystywane nierzadko w odniesieniu do powierzchownych działań, lub sprzedaży pojedynczych usług.

Naszym powołaniem jest kompleksowa opieka nad flotą samochodową i jej użytkownikami. Zawiera ona zarówno dostarczenie i wykorzystanie odpowiednich procedur, narzędzi i usług, jak i organizację, monitoring i nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem auto floty. Zabezpieczamy naszych klientów przed ponoszeniem zbytecznych, nieuzasadnionych kosztów, które może generować niewłaściwie prowadzona auto flota. Codzienna praca z użytkownikami samochodów, wsparcie techniczne i organizacyjne, szkolenia i coaching, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i kultury eksploatacji pojazdów, są jednym z wielu istotnych elementów naszej działalności.

Świadczymy usługi wyłącznie dla firm, których zarządy doceniają istotę właściwego funkcjonowania auto floty, jej przełożenie na bezpieczeństwo pracowników i innych uczestników ruchu drogowego, wpływu na finanse firmy oraz na jej wizerunek.

Nasza oferta skierowana jest do firm posiadających auto flotę własną bądź leasingowaną:

Zakres i szczegóły współpracy uzgadniane są indywidualnie, zależne od specyfiki auto floty, problemów w niej występujących i oczekiwań kierownictwa firmy.

Standardowy zakres obsługi floty samochodowej przewiduje między innymi:

Możliwe jest także rozszerzenie zakresu współpracy o inne usługi (np. monitoring samochodów, organizowanie szkoleń praktycznych itp.).
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani poprowadzeniem przez nas, floty samochodowej Waszej firmy, prosimy o kontakt:

info@armila.com.pl
tel.: 22 6179617
mobile: 693 100 206
ARMILA Opieka nad Flotami Samochodowymi
Ul. Buchnik Las 14
05-110 Warszawa-Jabłonna

Polecamy uwadze:

statystyki wypadkowości 2011 r. Policyjne statystyki wypadkowości w 2011 roku (źródło:Komenda Główna Policji; Biuro Ruchu Drogowego)
Kierowco! Nie bądź bezmyślny!
Association of Drivers Against Daytime Running Lights

Copyright © Armila 2010